img
TRIPLE
consulting
3c 3c
img
WE ARE
TRIPLE CONSULTING

Թրիփլ Քոնսալթինգ աշվապահական գրասենյակը համալրված է բարձրակարգ մասնագետներով և վարում է մի շարք ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություննրի հաշվապահական հաշվառումը, մատուցում խորհրդատվական ծառայություններ։ Մեզ վստահելով Ձեր ընկերության հաշվապահությունը զերծ կմնաք մի շարք ռիսկերից, կխնայեք ժամանակ և գումար։

Ծառայություններ

img

Հաշվապահական հաշվառման վարում

Հաշվապահական հաշվառման ներդրում և վարում, Ֆինանսական պլանավորում, հարկային օպտիմիզացում, բանկային գործառնությունների կազմակերպում, գործընկեր կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում, պահանջվող հաշվապահական և հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին։ Նախկինում վարված հաշվապահության ստուգում, հաշվապահական բազայի ուղղում և վերականգնում։

img

Կազմակերպության ստեղծում և գրանցում

Ցանկացած իրավական տեսակի կազմակերպության գրանցման հետ կապված խորհրդատվական, փաստաթղթերի կազման և համապատասխան պետական մարմիններ ներկայացման ծառայութուններ։ Կազմակերպության գործունեությանը առավել շահավետ հարկման դաշտի ընտրության հարցում խորհրդատվություն։ Ինչպես նաև բանկային խորհրդատվություն։

img

Հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն

Կազմակերպության գործունեության ուսումնասիրություն, խորհրդատվություն կապված hարկային ռիսկերի, օրենսդրական փոփոխությունների և ֆինանսական հոսքերի վերաբերյալ։ Հարկային օրենսդրության դրույթների և առանձին հարկատեսակների գծով պարզաբանումներ։

img

Կադրային Գործավարություն

Աշխատանքային պայմանագրերի, աշխատանքի ընդունման, արձակուրդի տրամադրման հրամանների կազմում։ Աշխատավարձերի, արձակուրդային վճարների, պարգևավճարների և նպաստների հաշվարկում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում։

img

Հաշվառման համակարգերի ներդնում

Կազմակերպության գործունեությանը համապատասխանող մասնագիտացված ծրագրային լուծումների մշակման, ներդրման և սպասարկման ծառայութուններ։

Հատուկ առաջարկ

Նորաբաց ՏՏ ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման վարման առաջին 2 ամիսը կատարում ենք անվճար։

Գործընկերներ

Հետադարձ կապ

Website by ALGORITHM SOLUTIONS
©TripleConsulting