loading

Նպաստների հաշվիչ

2022

Արդյունք

Ընդամենը նպաստի գումար

0

Գործատուի կողմից վճարման ենթակա նպաստ

0

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին վճարման ենթակա նպաստ

0

Եկամտային հարկ

0

Զուտ նպաստի գումար

0